Wij brengen mensen samen

 
DWARKA is een initiatief van SEWA om mensen samen te brengen dat ontstaan is vanuit de behoefte van de SEWA-klanten. Een eigen plek waar men terecht kan voor een hapje eten, hulp bij administratieve- of digitale zaken, samen activiteiten organiseren of gewoon even hangen.
Dwarka wordt op basis van donaties en vrijwilligers gedraaid. Onze samenwerking hierin is met Gapph, de ouderenzorg naast het gebouw, wijkteams, Faca, Bewindvoerders en mentoren, een geestelijk verzorger, Nelsonzorg en vele anderen.
De doelgroep is van jong tot oud; wij willen juist verschillende groepen mensen elkaar laten ontmoeten op een laagdrempelige wijze.
Wij staan voor onbaatzuchtige dienstverlening
 
SEWA helpt iedereen die zorg nodig heeft. Met of zonder indicatie, iedereen is welkom bij ons.
Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op adequate hulp en een menswaardig bestaan verdient.