Geestelijke verzorging

Voor geestelijke verzorging kunt u een mailtje sturen aan info@sewa.nu

De technische omschrijving volgens de beroepsvereniging (VGVZ) is: ”Professionele hulpverlening, begeleiding en advisering bij zingeving en levensbeschouwing”. Dat gebeurt op drie niveau’s: hulpverlening aan cliënten en hun naasten (micro), begeleiding van medewerkers (meso) en advisering aan de organisatie (macro). 

Persoonlijk sluit ik meer aan bij andere omschrijvingen, zoals: raad weten met dat wat je overkomt.

In het buitenland wordt een geestelijk verzorger een ‘spiritual counselor’ genoemd. Ik herken mij veel meer in die omschrijving omdat mijn eigen kracht is om anderen in hun kracht te zetten, te empoweren. En als dat niet mogelijk is, stil te staan bij hun ervaring door daar betekenis en zin 
Image
aan te geven. Met andere woorden: een heel goed gesprek waardoor je het nut en de zin inziet van dat wat je meemaakt en door je eigen krachtbronnen aan te boren, je kunnen verhouden tot je levenservaringen. Daarom werk ik met het levensverhaal van de cliënt en daarmee ben ik tevens life coach. Omdat er een dubbele geheimhouding rust op een geestelijk verzorger, heb ik ook een vertrouwensrol. Ik ben ook gecertificeerd meditatiebegeleider en als religiewetenschapper goed ingewijd in alle grote wereldtradities (ook humanistisch/atheïstisch) en benut de wijsheden uit alle grote tradities zolang de cliënt er baat bij heeft. Volgens Victor Frankl, psychiater die een concentratiekamp heeft overleefd, is zingeving de sterkst gezondmakende factor én is zingeving de diepste behoefte van de mens. Mede door hem geïnspireerd heeft Machteld Huber haar “Positieve Gezondheid” vormgegeven. Ik ben een goed luisterend oor, spreek vanuit mijn hart en zorg voor uw ziel. Tekst: Rawie Sewnath.